เข้าสู่ระบบ


Sample Imageอัมพฤกษ์, อัมพาต ครึ่งซีก ?
Facial palsy

เป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีก. สาเหตุมักไม่ทราบแน่นอน แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสของ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (ร่างกายของคนเรามีเส้นประสาทสมองทั้งหมด 12 คู่). จากข้อมูลล่าสุดเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ กับเชื้อไวรัสที่ก่ออให้เกิดโรคอีกสุกอีใส หรือ งูสวัด (Varicella Zoster) นอกจากนี้อาจเกิดตามหลังการได้รับบาดเจ็บ ของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ก็ได้ ซึ่งมักแยกได้ง่ายเนื่องจากผู้ป่วยจะให้ประวัติว่าได้รับอุบัติเหตุ และมีการกระแทกที่ศีรษะนำมาก่อน

เมื่อมีอาการมักจะแสดงอาการชัดภายใน 1-2 วัน โดยเริ่มจากมีการกระตุก หรือ ตื่นนอนมาเริ่มรู้สึกเคืองตา และ ทานอาหารหรือน้ำแล้วมีการไหลออกทางมุมปากข้างที่เป็นอัมพาตครื่งซีกนั้น เมื่อเป็นมากผู้ป่วยจะมีลักษณะที่เห็นได้ชัดจากคนรอบ ข้างคือ เวลายิ้มแล้ว ปากเบี้ยว (มุมปากข้างที่อ่อนแรงจะไม่กระดกขึ้น) เวลานอนหลับ หนังตาบนข้างนั้นจะปิดลงมาไม่ สนิท ทำให้เห็นตาดำที่กลอกขึ้นบน ผู้ป่วยจะเคืองตาเนื่องจากเยื่อบุตาแห้งจากการที่หนังตาปิดไม่สนิท และอาจมีน้ำตา ไหล ร่วมกับการรู้สึกเจ็บบริเวณใบหู รู้สึกแปลก ๆ เวลาลิ้มรสอาหาร พูดไม่ชัดเนื่องจากสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อใบ หน้าซีกนั้น

ด้วยเหตุที่กลุ่มอาการนี้เป็นและแสดงอาการขัดภายในเวลาไม่กี่วัน และเห็นได้ชัดจากภายนอก ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตกใจและกังวลมากว่าจะเป็นอัมพาตทั้งตัว และสูญเสียความมั่นใจเวลาไปติดต่อ หรือ พบปะบุคคลรอบข้าง ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้ว กลุ่มอาการนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก (Cerebrovascular disease; CVD or Stroke). แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะไปพบแพทยทางระบบประสาท ์เพื่อวินิจฉัยแยกโรคให้แน่นอนเสียก่อนเริ่มทำการรักษา

โดยทั่วไปผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ และหายสนิทภายในเวลา 2-3 เดือน โดยแทบจะไม่หลงเหลือความผิดปกติใด ๆ ให้เห็นอีกเลย มีเพียงประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์เท่านั้นที่จะมีความผิดปกติหลงเหลือให้เห็นอยู่อีก
ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยจะหายได้เอง แม้ว่าไม่ได้รับการรักษาใด ๆ ก็ตาม ที่เหลืออาจจะดีขึ้นได้ด้วยยาในกลุ่ม Steroid เป็นหลัก หลักการรักษาโดยทั่ว ๆ ไป คือ การวินิจฉัยแยกโรคออกจากกลุ่มอาการเส้นเลือดสมองตีบ หรือ ตัน การแยกโรคกลุ่มเนื้องอกสมองออก (Acoustic tumor) และการป้องกันไม่ให้ตาดำแห้งและเป็นอันตรายระหว่างที่มี การอัมพาตชั่วคราวของกล้ามเนื้อหนังตา ร่วมกับการให้กำลังใจผู้ป่วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------